Projekt címe: Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális -és készségfejlesztése a BME-n

Projekt azonosítója: RRF-2.1.2-21-2022-00005

A projekt megvalósításának kezdete: 2022.04.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2026.06.29.

A projekt összköltsége: 2 475 334 943 Ft

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem költségvetése: 2 475 334 943 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Konzorciumvezető: Nem releváns

Konzorciumi partnerek: Nem releváns

A projekt szakmai tartalma

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gyakorlatorientált képzései a jövő szempontjából is kiemelt területeken adnak a hallgatóknak tudást és kompetenciákat. Ezért a képzések fejlesztése épületfelújításokkal (amelyek a laboratóriumokban folyatott gyakorlati képzések színterei), digitális infrastruktúrával és eszközbeszerzésekkel viszonylag rövid ciklussal beépülhet hazánk gazdasági versenyképességébe.

A BME pályázatának főbb pilléreinek összefoglalása:

„C” főtevékénység: A gyakorlati on-line oktatáshoz szükséges nagy terhelésekre skálázható digitális Oktatási Keretrendszerszerverének fejlesztése (80 vCPU, 400GB memória, illetve 300TB diszk/ SSD terület). Az eredményes gyakorlati ismeretátadást támogatandó további rendszerintegrációkat tervezünk megvalósítani a Matlab Graderrel, a Turnitin plágiumkeresővel, Wooclab tantermi kvízekkel, Colab és Jupiter munkafüzetekkel. Az laborgyakorlatok virtuális térbe helyezéséhez szükséges, VR eszközök, nagykapacitású memóriaegységek, digitális rajztáblák beszerzését tervezzük. On-line, hibrid és távoktatási vizsgalehetőséget biztosító eszközök beszerzése, kijelzők, kamerák mikrofonok, nagyfényerejű projektorok a műegyetem nagylétszámú előadótermeibe (pl. Aud max 591 fő). Szervertriád a Moodle rendszer üzemeltetésére és nagy létszámú (appr. 2000 fő) egyidejű kiszolgálására.

„D” főtevékenység: A BME gyakorlati képzéseket támogató eszközök beszerzése az építő-, gépész-, villamos- építész-, vegyész és közlekedés- és űrmérnöki területeken. A kapcsolódó berendezések igazodnak az iparvállalati eszközökhöz, ezért a tudás gyors munkaerőpiaci hasznosítását eredményezik. A nemzetköziesítéshez kapcsolódóan nemzetközi marketingstratégia kialakítása, idegennyelvű képzések és nemzetközi hallgatói szolgáltatások fejlesztése, valamint rangsor stratégia és hálózatosodás elemeit szeretnénk megvalósítani. Oktatók készségfejlesztése az új infrastruktúra használatához.

BME FIEK

BME Z épület 9.emelet. 908.

E-MAIL

fiek@bme.hu

Loading...