A projekt címe: Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium létrehozása és komplex fejlesztése (MILAB)

A projekt azonosító száma: RRF-2.3.1-21-2022-00004

A projekt megvalósítás időszaka: 2022.03.01.-2025.06.30.

A szerződött támogatás összege: 9 439 666 600 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem költségvetése: 1 021 600 000 Ft

A (fő)kedvezményezett neve: Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Konzorciumi partnerek:

  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
  • Eötvös Loránd Tudományegyetem
  • Szegedi Tudományegyetem
  • Semmelweis Egyetem
  • Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
  • Társadalomtudományi Kutatóközpont
  • Széchenyi István Egyetem
  • Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
  • KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft.

Szakmai vezető: Levendovszky János (BME)

A projekt tartalmának bemutatása:

A Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium (MILAB) célja Magyarország szerepének megerősítése a MI területén. Az MI Nemzetközi és hazai környezetét jellemzi a különlegesen éles verseny a szakemberekért, a diszrupciós lehetőségek, valamint a gyors piacra viteli idő. Az Európai unió komoly erőfeszítéseket tesz a felzárkózásra az USA-beli és kínai fejlesztési képességekkel. A mesterséges intelligencia hazai kutatását éveken át szétaprózottság, versengés és különállás jellemezte. Az alkalmazás-specifikus nagy ívű programokba illeszkedő források hazai és nemzetközi érvényesüléséhez szükséges volt az egységes mesterséges intelligencia ernyő. Több egyetemnek/kutatóhelynek jó kapcsolata van az üzleti alkalmazókkal, a technológiai innováció befogadásához azonban társadalmi innováció is szükséges. Szándékaink szerint a hazai kutatást néhány, jelenleg is kiemelten művelt téma (pl. egészségügyi képfeldolgozás, közlekedés, gyártás, logisztika) és nemzetközileg kiemelkedő matematikus és fizikus kutatóink (gráfelmélet, hálózatkutatás) bázisára építjük. A fentiekkel összhangban a MILAB víziója egy gazdaságilag erős a világ élvonalába tartozó képességekkel rendelkező Magyarország az MI területén. A projekt 11 intézmény együttműködésében valósul meg, Budapest, Szeged, és Győr telephelyekkel. A BME feladata a konzorciumban, az alkalmazott kutatási projektek vezetése többek között a gyártás, logisztika, távközlés, információ-biztonság és a szoftvertechnológia területein, valamint ipari és nemzetközi kapcsolatok építése.

További tartalom az alábbi linken elérhető.

BME FIEK

BME Z épület 9.emelet. 908.

E-MAIL

fiek@bme.hu

Loading...