Projekt címe: Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése

Projekt azonosítója: KEHOP-5.2.15-21-2022-00043

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.02.09.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.12.11.

A projekt összköltsége: 99.306.639 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt szakmai tartalma

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) számos épülete energetikai szempontból korszerűtlennek mondható, ezáltal a fenntartásuk és működtetésük nem költséghatékony. Ennek okán a BME az alábbi energetikai fejlesztések előkészítésére szeretne támogatást:

  • L épület energetikai felújítása, korszerűsítése

A szintén műemlék jellegű L épület tervezett felújítása:

  1. ütemben az épület teljes lapostető felületének felújítása, csapadékvíz- és hőszigetelés rétegekkel való kiegészítése, a tető bevilágító ablakok korszerűsítése valósulna meg.
  2. ütemben az épület összképét kívülről negatívan befolyásoló, korszerűtlen, könnyűszerkezetes fém felépítmény energetikai korszerűsítése, a műemléki épülethez illeszkedő homlokzati átalakítása történik.
  • G épület energetikai felújítása, korszerűsítése

Az épület műemlékvédettségű környezetben található. A fejlesztés keretében a lapostető és a shédtető héjalása és azok rétegrendjének felújítását, kiegészítő hőszigetelés beépítését és bevilágító ablakok cseréjét végezzük el.

Emellett energetikai szempontú gépészeti felújítást valósítanánk meg, amelyben a csarnok befúvó és elszívó szellőzőrendszerét korszerűsítjük hővisszanyeréssel és hőszivattyú beépítésével. A konvekciós alapfűtés szabályozását termosztatikus szelepekkel oldjuk meg. A projekt részét képezi a csarnok világításának és villamosenergia-ellátásának felújítása is.

  • Bercsényi Kollégium napelem telepítése

A fejlesztés első lépéseként a BME saját forrás terhére végzi el az épület tetőfelújítás egyes részfeladatait, a héjazat, bádogosszerkezet, szarufa cserével és tetőszerkezet megerősítéssel. A tetőfelújítást az 5. emeleti beázások, a csapadékvíz elvezetés problémái is indokolják. A tetőfelújítása a napelem elhelyezése előtt műszakilag szükséges, melynek tervezését a BME saját forrásból finanszírozza. A padlásfödémen lévő „hőszigetelő paplan” a héjazathibák, a beázások miatt kicseréljük, a mai energetikai, tűzvédelmi előírásoknak is megfelelő vastagságú, kőzetgyapot hőszigetelésre. Ezt a tetőszerkezet kialakítása is lehetővé teszi.

A megerősített nyeregtető délnyugati felületén helyezhetők el a napelemek, mely az épület udvari, lapostetős szárnyán lévő napelemrendszert bővíti. A felújítás, energetikai korszerűsítés a kollégiumépület állagmegóvásán felül az üzemeltetés költséget is csökkenti. A kollégium vonatkozásában 15 kW(p) teljesítményű napelemes rendszer kerül kiépítésre, mely tovább növeli az energia megtakarítást. A rendszerek éves hozama várhatóan 16,5 MWh.

  • Baross Gábor Kollégium energetikai korszerűsítése

A helyi védettségű építészeti örökségnek számító épület belső sportudvari és végfal homlokzata katasztrofális állapotban van. A csapadékvízelvezetés, bádogozás szintén rossz állapotú, a belső sportudvar pedig életveszélyes. Az épülethez tartozik 7 db bevilágító udvar, homlokzatvakolat és a csapadékvízelvezető rendszer is felújításra szorul. A homlokzatfelújítást hőszigeteléssel végezzük el a padlásfödém hőszigeteléssel együtt. Ez a meglévő déli tetőfelületre elhelyezett napkollektorokkal együtt az állagmegóvás, balesetmentesítés mellett az energetikai korszerűsítést szolgálja. A homlokzatfelújításra kiviteli tervekkel rendelkezik az Egyetem, melyet felül kell vizsgálnia és amennyiben szükséges ki kell egészíteni a megfelelő műszaki tartalommal, hogy a mai energetikai és tűvédelmi szabályoknak megfeleljen.

  • Napelem rendszer telepítése a Martos Flóra Kollégium és a Vásárhelyi Pál Kollégiumokra

A kollégium vonatkozásában új 30 kW(p) teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre. A rendszerek éves hozama várhatóan 33 MWh. A kollégiumok 11kV-os hálózaton keresztül csatlakoznak a BME hálózatához, így a termelt villamosenergia az egész történelmi kampusz területén fölhasználható visszwatt védelem beépítésével.

  • Vásárhelyi Pál Kollégium energetikai, felújítása korszerűsítése, napelem telepítése

Energetikai korszerűsítés: Az épület állagmegóvása és balesetvédelmi okokból a homlokzat felújítása szükségessé vált. Ennek során az épület régi, megromlott állapotú kőburkolata elbontásra kerül és helyette, energetikai szempontból megfelelő homlokzati hőszigetelés kerül az épületre. Ezzel egyidőben a korszerűtlen nyílászárók cserére is megtörténik a jelenlegi jogszabályi előírásoknak megfelelő, korszerű nyílászárókra.  Szintén állagmegóvás érdekében és az energetikai korszerűsítés céljából az épület lapostetejének csapadékvíz- és hőszigetelése is megtörténik.

Napelem telepítés: A kollégium vonatkozásában 85,5 kW(p) teljesítményű napelemes rendszer kerül kiépítésre, mely tovább növeli az energia megtakarítást. A rendszerek éves hozama várhatóan 94 MWh.

Loading...