PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

EGYETEMKÖZI
INNOVÁCIÓS CSAPATVERSENYRE ÉS HUNGARIAN INNOVATION HUB ÖSZTÖNDÍJRA

a BME Térítési és Juttatási Szabályzat 37. § alapján

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME), a Budapesti Metropolitan Egyetem (a továbbiakban: METU), a Neumann János Egyetem (a továbbiakban: NJE), valamint a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) (a továbbiakban együtt: Kiírók), – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C. § d) pontja, valamint a BME Térítési és Juttatási Szabályzat 37. §-ában adott felhatalmazás alapján – együttműködésük keretében a felhívás szerinti egyetemközi „Hungarian Innovation Hub” ösztöndíjat és innovációs csapatversenyt hirdetnek (Pályázat) az alábbiaknak megfelelően.

A Pályázat célja

(1) A Kiírók közös célja, hogy a három egyetem érdeklődő hallgatóinak részvétele mellett értékes innovációs és startup ismereteket adjanak át, olyan lendületes és inspiráló tudományos-innovatív közösséget hozzanak létre, ahol a hallgatók, kutatók, oktatók és külső partnerek innovatív ötleteken és projekteken keresztül közösen formálhatják a jövőt. A Pályázat révén a három egyetem hallgatói nem csupán részt vehetnek a „Startup management”/„Startup menedzsment” egyetemközi kurzuson (továbbiakban: Kurzus), hanem a jelen Pályázati felhívás IV. a) pontja szerinti  ösztöndíj birtokosai is lehetnek, valamint csapatokban végzett innovációs munkájukkal további, a jelen Pályázati felhívás IV. b) pontja szerinti  ösztöndíjat is nyerhetnek. A Kurzus ismereteit a hallgatók csapatokban sajátítják el, ezen csapatok pedig részt vehetnek a jelen Pályázati felhívás szerinti innovációs csapatversenyen.

(2) A Pályázatot valamennyi a Pályázatban érintett Egyetem meghirdeti a saját hallgatói számára azzal, hogy az innovációs csapatversenyen résztvevő csapatok lehetnek vegyes összetételűek, azaz a csapattagok lehetnek a másik, Pályázatban érintett egyetemek hallgatói.

A Pályázat által biztosított lehetőségek

(1) A Kurzuson részt vevő hallgat

 • Részesei lehetnek a Kurzushoz kapcsolódóan a 2023/24. őszi félévben egy-egy egésznapos, magas színvonalú bootcampnek, ahol az ökoszisztémában aktív szereplők adják át tudásukat a startup-ok számára releváns témákban.
 • A 2023/24. őszi félév végén a Kurzus alkalmain és a bootcampeken részt vevő, a III. (1) bekezdésben előírt feltételeket teljesítő hallgatók a jelen Pályázati felhívás IV. a) pontja szerinti ösztöndíjban részesülnek.

(2) A jelen Pályázati felhívás IV. a) pontja szerinti ösztöndíjon kívül, a félév végén a jelen Pályázati felhívás szerinti innovációs csapatversenyen résztvevő legjobb csapatok a jelen Pályázati felhívás IV. b) pontja szerinti ösztöndíjat is elnyerhetik, emellett lehetőséget kaphatnak egy nemzetközi szinten is vezető egyetem online startup kurzusán történő részvételre.

Az ösztöndíjra való jogosultság személyi feltételei

(1) A Kurzuson részt vehet a 2023/24-es tanév első félévében a BME bármely Karának teljes idejű, vagy részidős alap-, mester-, osztatlan képzésében részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hallgató:

 1. a Kurzus legalább 8 képzési alkalmán és a két bootcampen részt vett és legalább egyszer egyénileg vagy csapatban pitch-elt, és
 2. a Kurzushoz tartozó kitöltött jelentkezési lapot határidőben és hiánytalanul leadta,

akkor a 2023/24. őszi félév végén, december 15-i pitch verseny lezárultával a jelen Pályázati felhívás IV. a) pontja szerinti ösztöndíjban részesül.

(3) A megengedettnél több hiányzásról orvosi igazolás benyújtása mellett felmentés kérhető, aminek elfogadása egyedi elbírálás alá esik a kurzus szervező által.

(4) Tekintettel arra, hogy a Kurzuson résztvevő hallgatók a Kurzus keretein belül legalább 2, maximum 4 fős csapatban dolgoznak, sajátítják el a Kurzus ismereteit, így a 2023/24. őszi félév végén a jelen Pályázati felhívásban leírtak szerinti innovációs csapatverseny kerül megrendezésre, ahol a jelen Pályázati felhívás szerinti feltételek megvalósulása esetén a legjobb csapatok a jelen Pályázati felhívás IV. b) pontja szerinti ösztöndíjat is elnyerhetik.  A csapat kötelezően a III. (2) pont szerinti követelményeket teljesítő hallgatókból áll, ugyanakkor az egyes csapattagoknak nem kötelező ugyanarról a Pályázatban érintett egyetemről származniuk.

(5)Az ösztöndíj kifizetését a hallgató saját egyeteme teljesíti.

A Pályázaton elnyerhető ösztöndíjak

 1. a) A BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 37. § szerinti, egyszeri 200.000 Ft-os ösztöndíjban részesül a III. (2). pontban foglalt feltételeket teljesítő hallgató. Az ösztöndíjban részesülő hallgatókkal ösztöndíj szerződést köt a BME.
 2. b) Az IV. a) pontban foglalat ösztöndíjon felül, a 2023/24. őszi félév végén a III. (2) pont szerinti követelményeket teljesítő hallgatókból álló legalább 2, maximum 4 fős csapatok közötti egyetemközi innovációs csapatversenyben a legjobb csapatok a jelen Pályázati felhívás szerinti feltételek megvalósulása esetén további ösztöndíjat nyerhetnek, melyre a Kiírók összesen 6 millió Ft, azaz hatmillió forint keretet tartanak fent, ezen keretösztöndíj elosztásáról a szakmai zsűri a VI. pontban foglalt szempontok szerint dönt.
 3. c) Kiírók fenntartják a jogot, hogy a Kurzuson végzett hallgatói munka minőségére, illetve az egyetemközi innovációs csapatversenyben kifejtett tevékenység minőségére tekintettel a jelen IV. szakaszban foglalt bármely ösztöndíj ne kerüljön odaítélésre.

A Pályázat menete, az innovációs csapatverseny elbírálása

(1) A Pályázati jelentkezési lap (1. számú melléklet) leadásának határideje: 2023. december 3. 23:59 óra. A Pályázati jelentkezési lapot e-mailben szükséges megküldeni a danko.dora@gtk.bme.hu címre. A tárgy mezőbe „Hungarian Innovation Hub ösztöndíj 2023/2024” szöveg kerüljön. Késedelmesen vagy hiányosan benyújtott Pályázati jelentkezési lap esetén az adott hallgató kizárásra kerül a jelen Pályázati felhívás szerinti ösztöndíjakból.

(2) Az innovációs csapatverseny a Kurzus zárórendezvényén kerül megrendezésre. Az innovációs csapatversenyen résztvevő csapatok a Kurzuson elsajátított ismeretek alapján a csoportosan kidolgozott innovációs megoldást bemutatják a csapatok munkáit elbíráló Szakmai Zsűrinek.

(3) A csapatok munkáit elbíráló Szakmai Zsűri a Pályázatban érintett intézmények – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Metropolitan Egyetem, Neumann János Egyetem és Magyar Nemzeti Bank – által felkért legalább 3 szakértőből áll. A pontozásról a Szakmai Zsűri többségi szavazattal hoz döntést. Pontegyenlőség esetén az MNB által felkért szakértő javaslata a döntő.

(4) Az innovációs csapatversenyen azon csapatok részesülhetnek díjazásban, amely csapatok a legmagasabb pontszámot érték el. A csapatoknak járó ösztöndíj mértékéről a Szakmai Zsűri a csapat által készített megoldások alapján, a díjazásban részesíthető csapatok megoldásainak egymáshoz viszonyítását követően dönt. Az összdíjazás fixen 6.000.000 Ft, a feladat jellegére tekintettel minimum 1 maximum 6 csapat kaphat díjat. A csapatok innovációs megoldásainak értékelésénél, összehasonlításánál a Szakmai Zsűri az alábbi szempontokat veszi figyelembe (max. 100 pont):

 • A megoldás megvalósíthatóságának vizsgálata, a vizsgálat eredményének érthető átadása a pitch-ben (max. 20 pont)
 • Mennyire valós piaci problémára, mennyire valós a megoldás („fit”) (max. 25 pont)
 • A megoldás egyedisége (a megszokottól eltérő, felidézhető, izgalmas) (max. 25 pont)
 • A vállalkozás piaci pénztermelő képessége („money maker”) (max. 30 pont)

Az ösztöndíjban részesülő hallgatókkal ösztöndíj szerződést köt a BME.

(5) A Kiírók fenntartják annak a lehetőségét, hogy hogy a csapatmunkák, megoldások minőségére tekintettel bármilyen helyezés ne kerüljön odaítélésre. A csapatnak megítélt ösztöndíj a csapattagok között egyenlő arányban oszlik meg, függetlenül a csapattagok szerzőségi arányától.

(6) Az innovációs csapatverseny eredményéről döntés 2023. 12. 15.-én az MNB székházban tartott pitch versenyen, azaz a Kurzus zárórendezvényén kerül kihirdetésre, melyről az érintett csapatok tagjai később tájékoztató e-mailt is kapnak.

(7)  Szakmai Zsűri által kiválasztott nyertes csapatoknak a döntést követően 60 napon belül kerül folyósításra az ösztöndíj, a vonatkozó egyetemi és kapcsolódó rendelkezések szabályaival összhangban.

Pályázati kiírás

Igazgatói Utasítás

1.számú melléklet – Pályázói jelentkezési lap

2.számú melléklet – BME adatkezelési tájékoztató

3.számú melléklet – MNB adatvédelmi tájékoztató

Loading...